• 1. 
  Apakah perbezaan antara multimeter analog dan multimeter digital?

 • Mengukur voltan
 • Menguji kerintangan
 • Warna probe
 • Cara bacaan
 • 2. 
  Berikut adalah fungsi sensor, KECUALI;

 • Pengesanan kegagalan kuasa.
 • Pengesan beban.
 • Pensuisan keselamatan.
 • Kawalan masa.
 • Kawalan kuasa.
 • 3. 
  Apakah kegunaan atau fungsi voltmeter?

 • Mengukur perbezaan potensi, atau voltan, antara dua titik dalam litar elektrik atau elektronik.
 • Mengukur perbezaan potensi, atau arus, antara dua titik dalam litar elektrik atau elektronik.
 • Mengukur perbezaan potensi, atau kerintangan, antara dua titik dalam litar elektrik atau elektronik.
 • Mengukur perbezaan potensi, atau pesongan, antara dua titik dalam litar elektrik atau elektronik
 • 4. 
  Apakah fungsi voltage sensor?

 • Mengesan objek yang tidak bersentuh.
 • Menentukan, memantau dan dapat mengukur bekalan voltan.
 • Mengesan sesuatu objek yang bersentuh.
 • Mengesan objek yang diperbuat daripada keluli.
 • 5. 
  Nyatakan definisi ralat dan jitu;

 • Ralat adalah perbezaan antara bacaan yang diberikan oleh instrumen dengan nilai sebenar.
 • Ralat adalah kesilapan yang berlaku dalam pengukuran.
 • Perbezaan yang timbul sewaktu dilakukan pengukuran secara berkesinambungan dari dua arah yang berlawanan.
 • 6. 
  Nyatakan definisi pengukuran

 • Peraturan untuk memberi nombor ke objek / fenomena untuk mewakili kuantiti sifat.
 • Perbezaan antara apa yang wujud dalam realiti dan apa yang diukur oleh instrument.
 • Proses di mana parameter fizikal diubah kepada nombor-nombor bermakna dengan menggunakan instrument tertentu.
 • Melibatkan semua maklumat, kelengkapan, instrumen dan operasian yang berkaitan dengan sesuatu pengukuran.
 • 7. 
  A menunjukkan?

 • Skala
 • Jarum Penunjuk
 • Skala Penunjuk
 • Julat
 • 8. 
  Alat yang digunakan untuk menguji litar elektrik dan elektronik pada kenderaan untuk ujian voltan, arus dan rintangan dikenali sebagai;

 • Ligth Test
 • Battery Charger
 • Magnetic Timer Tester
 • Multimeter
 • 9. 
  Kenalpasti kaedah terbaik mengurangkan Kesan Beban dalam voltmeter.

 • Mempunyai voltmeter yang mempunyai kepekaan tinggi.
 • Menggunakan voltmeter yang mempunyai kepekaan rendah.
 • Menggunakan voltmeter yang mahal dalam pasaran.
 • Menggunakan voltmeter yang mempunyai rintangan rendah.
 • 10. 
  Pilih padanan yang betul;

 • Rs = Perintang pendarab Im = Arus meter Rm = Rintangan dalaman V = Julat voltan
 • Rs = Rintangan dalaman Im = Arus meter Rm = Perintang pendarabV = voltan
 • Rs = Rintangan Pirau Im = Arus meter Rm = Perintang pendarabV = Julat voltan
 • 11. 
  Apakah fugsi Perintang Pirau?

 • Untuk mengawal nilai rintangan.
 • Untuk mengawal nilai voltan.
 • Untuk menghasilkan litar pembahagi arus.
 • Untuk mengawal nilai arus yang mengalir melalui meter gelung bergerak.
 • 12. 
  Berikut adalah benar mengenai prinsip pengesan arus, KECUALI

 • Peranti yang mengesan dan menukar arus ke voltan keluaran yang mudah diukur.
 • Susutan voltan berlaku apabila tiada arus mengalir melalui dawai atau dalam litar.
 • Medan magnet dihasilkan sekitar pengalir yang membawa arus.
 • Pengesan langsung berdasarkan Hukum Ohm dan pengesan tidak langsung berdasarkan Hukum Faraday.
 • 13. 
  Apakah fungsi jarum penunjuk yang terdapat pada multimeter?

 • Berfungsi melaraskan jarum penunjuk pada bacaan sifar (O).
 • Berfungsi menunjukkan bacaan pada skala
 • Berfungsi untuk memilih julat bacaan yang dikehendaki
 • Sebagai hiasan.
 • 14. 
  Kenyataan di bawah adalah benar, KECUALI?

 • Lengan komponen pada tetimbang Wheatstone terdiri daripada perintang.
 • Tetimbang Wheatstone digunakan untuk mencari nilai rintangan, kearuhan, dan kemuatan.
 • Tetimbang Wheatstone boleh digunakan untuk mengesan litar pintas dan litar bocor ke bumi.
 • Tetimbang Wheatstone boleh digunakan untuk mencari perubahan kecil dalam rintangan.
 • 15. 
  Berikut adalah kelebihan pengesan arus, KECUALI;

 • Kos rendah
 • Ketepatan pengukuran yang rendah
 • Julat ukuran yang luas
 • Keupayaan untuk mengukur arus DC dan AC.
 • 16. 
  Voltmeter juga dikenali sebagai?

 • Voltan.
 • Meter voltan.
 • Meter ammeter
 • DC volmeter.
Report Question
warning
access_time
  Time