CBSE  /  Class 7  /  Sanskrit  /  Trivarna Dvaja
 • 1. 
  अस्माकं ध्वजे श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति?

 • वीरतायाः
 • असत्यस्य
 • धर्मस्य
 • शान्तेः।
 • 2. 
  'अत्यजन्' पदे कः पुरुषः?

 • प्रथमः पुरुषः
 • मध्यमः पुरुषः
 • उत्तम पुरुषः
 • परः पुरुषः।
 • 3. 
  'स्वतन्त्रतायाः' पदे का विभक्तिः?

 • षष्ठी
 • सप्तमी
 • प्रथमा
 • चतुर्थी।
Report Question
warning
access_time
  Time